NOVÉ ZBOŽÍ V NABÍDCE / 08.07.2015
Naskladnili jsme nové zboží, převážně pro hráče airsoftu, paintballu a military her, mrkněte na nabídku, stojí za to.
Všem PYROMANÚM VESELÉ VÁNOCE ! / 20.12.2013
... a na silvestra jak budete odpalovat ohňostroj bacha na prsty :-)
opět skladem : Ruční vrhače ROS / 19.03.2013
Ruční vrhače - granátomety, určené pro civilní trh, vyrobené z komponentů vojenské osvětlovací rakety (ROS), využívány především hráči airsoftu, paintballu apod., využití však neleznou i jinde.
«   1 2 3 4   »


Doprava zdarma
Při nákupu nad
5000 Kč
   Nacházíte se: Úvod / Praktické informace

Praktické informace


Zábavní pyrotechnika jsou pyrotechnické výrobky, které obsahují různé chemické sloučeniny a směsi, jež po zapálení vybuchují či vytvářejí zvukové či světelné efekty.


Zvukové efekty vytváří zejména petardy či tzv. dělové rány (lidově „dělobuchy“), mezi světelné pak patří prskavky, světlice, světelné kaskády či přízemní rotující výrobky. Zábavně-pyrotechnické výrobky obsahují okysličovadla (dusičnany, chlorečnany) a hořlaviny (uhlí, síra či práškové kovy – hořčík, hliník, železo, ale také např. cukry, plasty či pryskyřice).


Historie pyrotechniky se začala vyvíjet v Číně a souvisí s objevením černého prachu. Zábavná pyrotechnika od doby jejího vzniku slouží mnoha lidem po celém světě. V počátku jejího užívání docházelo k četným zraněním a požárům. Postupně začala vznikat různá opatření směřující k větší bezpečnosti při používání výrobků zábavné pyrotechniky. Vznikaly nové a bezpečnější výrobky a zákonná regulace zajistila i nutnou míru ochrany při jejich používání. Obdobně tomu bylo i u nás. Dříve se v Čechách zábavná pyrotechnika vyráběla tajně podomácku, čemuž odpovídaly i výsledky jejího použití - vznikaly výbuchy a požáry, zranění, dokonce i smrtelná. Aby bylo těmto událostem v co možná největší míře zabráněno, přistoupil stát k zákonnému opatření, jehož výsledkem jsou povinné zkoušky a ověření výrobků zábavné pyrotechniky v Českém úřadě pro zkoušení zbraní a střeliva.


Na vybraných vzorcích Úřad zkouší a ověřuje plnění podmínek pro jejich bezpečné použití - zejména:

  • manipulační a dopravní bezpečnost
  • odolnost proti mechanickému poškození pádem
  • způsobilost použití při různých teplotách
  • fyzikální a chemickou stabilitu
  • povolený obsah pyrotechnických složí a výbušnin pro uvedenou třídu nebezpečnosti.

 

 

K jejich řádné identifikaci na trhu se posuzuje vzhled, celistvost obalu a údaje na obalu včetně návodu na použití. Za důležité kritérium spolehlivosti se pokládá i tzv. zpoždění od zážehu do funkce pyrotechniky. Vlastní funkce a efekty musí být pravidelné, nepřerušované a nesmí ohrozit své okolí.
Dále Úřad zkoumá a ověřuje, zda jsou plněna systémová opatření u dovozce nebo výrobce, která zajistí trvalou bezpečnost výrobků dodávaných na trh.
Na závěr zkoušek a ověření je fotografické dokumentace a následně je vydán certifikát. Pyrotechnické výrobky Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva má za povinnost dohlížet na bezpečnost pyrotechnických výrobků v České republice. Zákonné předpisy upravují postup, podle kterého mohou dovozci, výrobci a distributoři poskytovat široké veřejnosti výše uvedené výrobky pyrotechniky k prodeji.

 


Vyhláška ČBÚ č. 174/1992 Sb. člení pyrotechnické výrobky do jednotlivých kategorií a současně stanoví kriteria přípustnosti pro manipulaci s nimi. Pyrotechnické výrobky se podle účelu použití člení jednak na pyrotechnické výrobky pro zábavné účely, např. fontány, římské svíce, rakety, petardy apod., jejichž smyslem je vytvořit světelné, hlukové a dýmové efekty, využívané zejména při ohňostrojích. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Pyrotechnika a výbušniny Další skupinou jsou pyrotechnické výrobky pro technické účely, tedy výrobky používané např. automobilovým a leteckým průmyslem, záchranné prostředky pro horolezectví, plavbu, signalizaci apod.. Jejich účelem je sloužit člověku jako pomocný technický prostředek pro jeho aktivity. Výbušniny Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva zajišťuje odborné činnosti, při kterých posuzuje, zkouší a ověřuje zejména výbušné předměty. Jedná se hlavně o posuzování jednotlivých parametrů, které souvisí s jejich účelem použití a zatřídění. Úřad provádí také expertizní činnosti. Legislativa Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MPO č. 313/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 156/2000 Sb. Vyhláška ČBÚ č. 246/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky pro povolování výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek do oběhu a jejich přezkušování ve znění vyhlášky č. 60/2002 Sb. Vyhláška ČBÚ č. 174/1992 Sb., která stanovuje podrobnosti o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.


ČASTO KLADENÉ OTÁZKY :


Co znamenají třídy nebezpečnosti, jak se řadí ?


Pyrotechnické výrobky pro zábavní použití jsou zařazeny podle stupně nebezpečnosti do tříd I, II, III. Pyrotechnické předměty pro technické účely jsou zařazeny podle stupně nebezpečnosti do podtříd T0 a T1. Výbušné předměty jsou zařazeny do třídy IV a podtřídy T2 a vztahují se na ně zvláštní předpisy pro výbušniny.


Rozdělení pyrotechniky podle tříd nebezpečnosti ?


Třída I : Pyrotechnika volně prodejná ( dětská pyrotechnika ) - prskavky, kapsle do pistolí, malé tyčinky s barevnými plameny, malé rotující a létající předměty ( včelky, vosičky, čmeláci, piruety, ohnivá kolečka ), malé fontánky, bouchací kuličky, bouchací provázky a vystřelovací konfety.


Třída II : Pyrotechnika prodejná od 18ti let ( ostatní zábavná pyrotechnika ) - kompaktní baterie, kulové pumy, petardy, fontány, rakety


Třída III, IV : Pyrotechnické zboží, se kterým může manipulovat pouze proškolená osoba vlastnící průkaz odpalovače ( prodej je podmíněn předložením platného průkazu odpalovače ohňostrojů ! )


Ostatní výbušniny : u výbušných předmětů je prodej dále vázán na povolení Českého báňského úřadu


POZOR ! Při objednání třídy III. a IV. bude kupující vyzván k předložení průkazu odpalovače ohňostrojů, oskenovaný průkaz je možno poslat pošlou, emailem, faxem...až po předložení patřičných dokumentů bude zboží expedováno – vydáno ( to samé platí i v v případě osobního odběru v kamené prodejně ).


 

Od 1.7.2010 vešel v platnost nový zákon 148/2010 Sb. o prodeji pyrotechnických výrobků. pyrotechnika bude řazena do kategorií 1,2,3, a to takto :
 

1. Kategorie / původně I. třída - volně prodejná bez omezení / nově - prodej od 15-ti let

2. Kategorie / původně II. třída - prodejná od 18-ti let / prodej od 18-ti let zachován

3. Kategorie / původně III. třída - prodej pouze s průkazem odpalovače ohňostrojů / nově - prodej od 21 let, bez průkazu OO.
 

Všechny tyto změny se týkají pouze nových výrobků, které budou nově schváleny podle evropských směrnic a budou označeny symbolem CE a danou kategorií.
 

Na výrobky označené třídou nebezpečnosti se vztahuje starý zákon s přechodným obdobím cca do roku 2013. V prodeji již nyní výrobky s označením CE + doprodej zásob dle staré vyhlášky.

 


Je Vámi nabízená pyrotechnika bezpečná ?


Samozřejmě ano, při dodržení návodu k používání a dodržení doby spotřeby, jsou tyto výrobky bezpečné a není nijak ohrožena bezpečnost osob a majetku ( je nutno si však uvědomit, že se jedná o pyrotechnický výrobek - hořlavinu a je nutno s ním podle toho zacházet ! ).


Je bezpečná přeprava - doprava ?


Pyrotechnické předměty (třídy I, II a III a podtřídy T0 a T1 jsou nebezpečné především požárem a při dodržení návodu k používání neohrozí výbuchem. Výrobky jsou dle (§ 2 vyhlášky ČBÚ 174/1992 Sb.), konstruovány tak, aby při dopravě a manipulaci byly bezpečné, zejména jsou zabezpečeny proti nežádoucímu zapálení.


Kdy mohu zakoupený výrobek použít ?


Pořadatel malého ohňostroje nemá ohlašovací povinnost ( jestliže pořádá ohňostroj na svém pozemku ), ale pokud konání ohňostroje obecnímu úřadu ohlásí rozhodně nic nepokazí. Ohňostroj musí být odpálen do 22 hodiny, pokud se nedohodnete s obecním úřadem na výjimce. Nesmí být ohroženo zdraví ani majetek osob. V případě velkých ohňostrojů není na škodu informovat obecní hasičský sbor.


ZÁKONY a VYHLÁŠKY :


Vyhláška ČBÚ 174/1992 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi : k nalezeni zde 01.07.2010 vešel v platnost nový zákon č.148/2010 Sb., kterým se mění zákon 156/2000 Sb. o pyrotechnice. Tady odkaz PDF ( máš ve složce ).

 
Identifikační známkyArmy shop
obsah: 0 kus(ů)
za: 0 Kč
0 €
GENERAL ARMY, spol. s.r.o
ul. Pionýrů 839
73801 Frýdek-Místek
Czech Republic
T: +420 558 638 206
M: +420 737 465 465
F: +420 558 638 206
E: obchod@pyro-shop.cz
S: general.army1
I: 391-684-575
Legenda:
T: telefon, M: mobil, F: fax, E: e-mail S: skype, I: ICQ
Zápalná šnůra zelená 3mm točená
Klasická pyrotechnická zápalnice, cena za
8 Kč / (0,31€)
TN: P1 - CE
detail Zápalná šnůra zelená 3mm točená
DĚLOBUCH EXTRA SILNÝ
Civilní imitace ručního granátu - extra s
145 Kč / (5,68€)
TN: III.
detail DĚLOBUCH EXTRA SILNÝ
Fotbalová pochodeň
BENGÁLSKÝ OHEŇ , Pochodeň - oheň použí
45 Kč / (1,76€)
TN: II.
detail Fotbalová pochodeňdetail Fotbalová pochodeň
Pyroshop
All rights reserved Pyro-shop.cz
Vyrobilo eline.cz 2010